معماری
هنر شرق  

 

معماری چین

نویسنده: سان یان‌شین و لوبینگ جیه
مترجم: هاله نبوی
چاپ اول: بهار ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۲۰۶ 

باغ‌های چین

نویسنده: لو چینگ‌شی
مترجم: آرش کلانتری
چاپ اول: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۱۷۶ 

پیوندهای جاودان: بررسی و مستندسازی سنگ‌نوشته‌های آرامگاه‌های مسلمانان ایرانی در چین، با نگاهی به سه مسجد شهر هانگجو، چوانجو و گوانجو

نویسنده: نسرین دستان
چاپ اول: ۱۳۹۴
تعداد صفحات: ۲۰۶ 

مجموعه مقالات شرق‌نگاشت (۱)

به کوشش: محمدرضا سروی
چاپ اول ۱۳۹۸
تعداد صفحات: ۲۷۸ 
فرهنگ نمادهای چین

مترجم: امیرعباس زارعی
چاپ اول ۱۳۹۷
۴۸۰ صفحه

هنرهای زیبای چین

نویسنده: دنگ فوشینگ / هوانگ لن
مترجم: نسرین دستان
چاپ اول:‌ بهار ۱۳۹۷
تعداد صفحات:‌ ۲۲۲ 

 

 

 

تاریخ نقاشی چین

نویسنده: ژانگ آنژی
مترجم: آرش جلالی‌منش
چاپ اول: بهار ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۲۱۰ 

هنر و باستان‌شناسی کره

نویسنده: جین پورتال
مترجم: داود طبایی
چاپ اول:‌ ۱۳۹۱
تعداد صفحات:‌ ۴۲۴