نشست‌های پژوهشی

نشست تخصصی «هنر شرق» برگزار می‌شود
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، نشست تخصصی «هنر شرق» را برگزار می‌کند.
 ٠٩:٤٧ - دوشنبه ١٢ دی ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

به مناسبت هفته پژوهش نشست تخصصی «تاریخ‌نگاری بومی هنر ایران» برگزار می‌شود
نشست «تاریخ‌نگاری بومی هنر ایران» دوشنبه ۲۸ آذرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به صورت برخط برگزار خواهد شد.
 ٠٩:٥٨ - يکشنبه ٢٧ آذر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
پژوهشکدة هنر فرهنگستان هنر به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌کند
«بررسی آسیب‌شناختی- پدیدارشناختی آموزش موسیقی دستگاهی در سطح دانشگاه
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر نشست تخصصی «بررسی آسیب‌شناختی- پدیدارشناختی آموزش موسیقی دستگاهی در سطح دانشگاه» را برگزار می‌کند.
 ٠٨:١١ - چهارشنبه ٢٣ آذر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

نشست تخصصی «آموزش پژوهش هنر» برگزار می‌شود
نشست تخصصی «آموزش پژوهش هنر» در فرهنگستان هنر به دو صورت حضوری و برخط، برگزار می‌شود.
 ١١:٤٣ - سه شنبه ٢٢ آذر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

نشست «تاریخ‌نگاری بومی هنر ایران» برگزار می‌شود
پژوهشکدة هنر فرهنگستان هنر به مناسبت هفته پژوهش نشست تخصصی «تاریخ‌نگاری بومی هنر ایران» را برگزار می‌کند.
 ١٢:٠٨ - دوشنبه ٢١ آذر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اخبار