گزارش تصویری

گزارش تصویری نشست «تجربة ثبت حرکت در دورة قاجار»
گزارش تصویری نشست «تجربة ثبت حرکت در دورة قاجار»
 ١٣:٣٦ - چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «ترانه‌ها و آوازهای ایرانیان آسیای مرکزی»
گزارش تصویری نشست تخصصی «ترانه‌ها و آوازهای ایرانیان آسیای مرکزی»
 ١٠:٤٧ - شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست تخصصی «چشم‌اندازی از هنر ماناها در سده ۷ و ۸ پیش‌ازمیلاد»
گزارش تصویری نشست تخصصی «چشم‌اندازی از هنر ماناها در سده ۷ و ۸ پیش‌ازمیلاد»
 ٠٩:٠١ - شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست «روش‌شناسی تاریخ هنر؛ مطالعات هنر و معماری ایران»
گزارش تصویری نشست «روش‌شناسی تاریخ هنر؛ مطالعات هنر و معماری ایران»
 ١١:٣٨ - چهارشنبه ٤ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش تصویری نشست «تلفیق هنر و ادب –فرهنگ و حکمت ایرانی اسلامی در حماسه رامایانا»
گزارش تصویری نشست «تلفیق هنر و ادب –فرهنگ و حکمت ایرانی اسلامی در حماسه رامایانا»
 ١١:٠٠ - يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

اخبار