معاونت پژوهشی

مجموعه مقالات هم‌اندیشی میرزاآقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران

به کوشش: شهاب پازوکی
چاپ اول:۱۴۰۰
تعداد صفحات:‌ 
۲۲۷

مجموعه مقالات همایش هنر و بیماری‌های فراگیر: هنر/کرونا

به کوشش: عبدالحسین لاله
چاپ اول: بهار ۱۳۹۹
تعداد صفحات:‌ ۳۴۳

مقالاتی در معرفی سینمای ترکیه

نویسنده: نیلگون آبیسل
مترجم: عبدالحسین لاله
چاپ اول: بهار ۱۳۹۹
تعداد صفحات:‌ ۲۴۱

عنوان: رساله گل‌کاری؛ فتوت‌نامة بنایان

مؤلف: حبیب‌الله بنامشهور به «گل‌کار» وزیر آبادی پنجابی
مقدمه، تصحیح و تعلیقات: عارف نوشاهی
چاپ اول: ۱۳۹۴
تعداد صفحات: ۱۲۵

شبیه‌پژوهی (رویکردی نوین به هنری کهن)

به کوشش رضا کوچک‌زاده
چاپ اول: ۱۳۹۳
تعداد صفحات: ۳۶۵ 

طرازالاخبار

نویسنده: عبدالنبی فخر الزمانی قزوینی
مقدمه و تصحیح و تعلیقات: سیدکمال حاج‌سیدجوادی، با همکاری حسن یاسینی
چاپ اول: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۹۲۵ 

مبانی و روش تدوین اصطلاح‌نامه تاریخ معماری

نویسنده: آرین امیرخانی
مشاور علمی: دکتر مهردادقیومی بیدهندی
چاپ اول: ۱۳۹۲

 

کتابشناسی نمایشنامه‌های نوین فارسی از مشروطه تا سال ۱۳۹۰

زیر نظر فریده رازی و با همکاری فرانک پناهنده
چاپ اول: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۱۱۰ 

مطلع‌العلوم و مجمع‌الفنون

نویسنده: واجدعلی‌خان هوگلوی
تصحیح و تعلیقات: سیدکمال حاج‌سیدجوادی با همکاری فاطمه شاملو
چاپ اول: ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۲۹۸