اداره امور پژوهشی و آموزشی

مجید پروانه‌­پور

تحصیلات: دکترای فلسفه

سمت: رئیس ادارة امور پژوهشی و آموزشی

ایمیل: m.parvanehpour@aria.ac.ir