طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته

رديف  

                                                              عنوان طرح

          مجري

    سال

1

نگاهی اجمالی به هنر مهر سازی در عصر ساسانی

فریبا شریفیان

1400

2

مطالعه آیکونوگرافیک سنگ قبرهای تصویری در بقاع متبرکه: معرفی سنگ قبرهای موزه شاه‌عبدالعظیم و چند نمونه از سنگ قبرهای موزه حرم حضرت معصومه (ع)

ناهید عبدی

1400

3

بازنماییضحاکدرادبیاتایرانپیشازاسلام(متوناوستاییوپهلوی) ونگاره‌هایشاهنامه

ندا اخوان‌اقدم

1399

4

نسبت تصویر و نوشتار در آثار کتیبه‌ای دوران هخامنشی و ارتباط نمادین و درونی آنها

صبا لطیف‌پور

1399

5

مطالعه آیکونوگرافیک نقوش بقاع متبرکه:شاه عبدالعظیم الحسنی در شهر ری

ناهید عبدی

1399

6

بررسي رابطه نمادهاي طبيعت با تفكر دائو در نقاشي هاي دوره سونگ چین (960 میلادي- 1126)

زهرا دستان

1399

7

بررسی مبانی اسطوره شناختی عدد هفت در هنرهای دیداری ایران باستان تا پایان دوران هخامنشیان

صبا لطیف‌پور

1396

8

غارهای دونهوانگ و مناسبات هنری جاده ابریشم

زهرا دستان

1396

9

بررسی تحلیلی و تطبیقی آرایه‌ها و تزیینات در نسخه‌های اوستایی

ندا اخوان‌اقدم

1395

10

بررسي نمادها و وجوه اساطیری ظروف و ابزارهای آيیني در مراسم ديني زرتشتیان ايران

صبا لطیف‌پور

1395

11

مناسبات هنری چین و ایران در دوره ایلخانان با نگاهی به تأثیرات متقابل در نقاشی

زهرا دستان

1395

12

نقد معماری معاصر ایران؛ مسجد و بناهای مذهبی

نیّر طهوری

1394

13

انجام طرح مميزي هنر اسلامي

مهديه شريف

1391

14

کرونولوژی بررسي توصيفي ـ تحليلي تاريخ گرافيك ايران از سال 1357 تا 1390 هجري شمسي

فرهاد فزوني

1389

15

کرونولوژی بررسي توصيفي ـ تحليلي تاريخ گرافيك ايران از سال 1034 تا 1357 هجري شمسي

آريا كسايي

1389

16

کرونولوژی بررسي توصيفي ـ تحليلي تاريخ گرافيك ايران از سال 1170 تا 1304 هجري شمسي

ايمان متقي راد

1389

17

بررسی و تحلیل نگاره‌های کلیات اشعار امیرعلی‌شیر نوایی

عباس حسینی

1388

18

کرونولوژی خوشنویسی ایران

حمیدرضا قلیچ‌خانی

1387

19

کرونولوژی هنرهای تجسمی ایران (نقاشی و مجسمه‌سازی)

سارا تن‌ساز

1387

20

کرونولوژی تئاتر ایران

معصومه بخشی

1387

21

کرونولوژی سینما ایران

شهلا کاوندی

1387

22

کرونولوژی موسیقی ایران

مهشید مشهدی فراهانی

1387